Update 1/11/2022 - Sinds 1 november is de nieuwe toetsingsregeling voor kleine opleiders gepubliceerd via de STAP website van het UWV. Op dit moment buigen kleine opleiders zich over deze criteria. De eerste indruk is dat het een zeer complex kader is geworden waarin totaal voorbijgegaan wordt aan de realiteit van kleinschalige opleiders, die geen grote bureaucratische organisatie achter zich hebben.

Eén van de drie studenten blijkt ontevreden over de uitvoering van het STAP-budget, volgens een enquete over de regeling van het consumentenprogramma Radar waaraan bijna 6.5 duizend mensen hebben deelgenomen.

Radar wijdde op 31 oktober een deel van haar uitzending aan deze resultaten, waarin geconcludeerd wordt dat vooral commerciele opleidingsinstituten profiteren van de regeling, en dat nog geen 30% van de toekenningen gaat over het daadwerkelijk vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. De link naar het fragment vind je hier: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/stap-budget-vooral-naar-commerciele-opleiders-1-op-de-3-studenten-is-ontevreden/

----

Sinds 1 maart 2022 is de STAP-regeling van kracht, een overheidssubsidie tot maximaal €1.000,- per persoon per jaar, voor beroepsonderwijs. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het doel van de regeling is loffelijk: mensen stimuleren beroepsopleidingen te volgen, die hun kansen op een betaalde baan of beter werk vergroten.

Door de manier waarop deze regeling in de praktijk is gebracht, kunnen mensen die opleidingen willen volgen bij kleinschalige beroepsopleiders echter géén gebruik maken van de subsidie, terwijl ze deze voor trainingen bij de grotere concurrent wel aan kunnen vragen. Hierdoor zijn veel kleinschalige zelfstandige beroepsopleiders in vrij korte tijd al zwaar financieel gedupeerd.

Kleine opleidingen en starters buiten de boot door omzet-criteria

De STAP-regeling komt in de plaats van de voormalige belastingaftrek voor scholingskosten, en betekent een flinke bezuiniging bij de overheid. Om als beroepsopleiding mee te kunnen doen aan deze regeling moet je geaccrediteerd worden om in het STAP-register opgenomen te worden. De door de overheid aangewezen accrediterende instanties NRTO en CPION hanteren een omzetminimum om voor hun toetsing in aanmerking te komen, van €150.000 per jaar, CEDEO van €250.000 per twee jaar.

Er zijn veel kleinere opleidingen binnen de paardensector en daarbuiten die per jaar minder omzet halen, en om die reden dus op dit moment geen kans maken op toetsing. Zo blijven ze uitgesloten van het STAP-register, ongeacht de inhoudelijke kwaliteit die ze leveren. Terwijl de iets grotere concurrent er, puur vanwege een hogere jaaromzet, wel in komt.

Oneerlijke concurrentie met belastinggeld

Dit betekent voor kleine opleiders strop die voor sommigen sinds begin dit jaar al oploopt tot driekwart van hun jaaromzet. Ook starters op de opleidingsmarkt zijn nu vrijwel kansloos om te concurreren tegen grotere bestaande partijen.

“Het resultaat is dat de STAP-regeling met belastinggeld zeer oneerlijke concurrentie op de opleidingsmarkt creëert”, zegt Josselien Janssens, die al 8 jaar in Nederland een internationaal bekende opleiding tot coach of therapeut met paarden geeft. “Ik ben in de 2e helft van dit jaar al ongeveer 50% van mijn omzet kwijtgeraakt, doordat mensen hun deelname uitstellen tot ik die STAP-accreditatie heb, of naar een concurrent gaan die wel in het register staat.”

Geen groot instituut

Janssens: “De Eponaquest opleiding van de Amerikaanse Linda Kohanov is wereldwijd een van de bekendste in het werkveld van paardencoaching, en dient voor veel andere opleiders als inspiratie. Er zit echter géén groot instituut aan vast. Ik snap uiteraard dat mijn klanten gebruik willen maken van deze subsidie, en wil dus graag doen wat nodig is om in dat register komen.”

“Volgens het CPION, NRTO en CEDEO heb ik echter, omdat ik iets minder omzet dan een arbitraire financiële grens die zij getrokken hebben, geen bestaansrecht. Terwijl ik vanwege de kleinschaligheid een heel hoge kwaliteit van onderwijs kan bieden met veel persoonlijke aandacht voor de student. Dat is juist onze kracht.”

Driekwart van jaaromzet kwijt: "pure broodroof"

In alle categorieën van beroepsopleidingen vallen momenteel deze klappen. Nienke Nieuwenhuis, die al 30 jaar boekhouding- en loonadministratieopleidingen geeft, is dit jaar driekwart van haar omzet kwijtgeraakt door de STAP-regeling. Haar verhaal stond in de Volkskrant op 30 september. Nieuwenhuis: “De accrediterende organisaties zelf, en de grote commerciële aanbieders van beroepsopleidingen zijn de enigen die hiervan profiteren. Zolang die omzetgrens gehanteerd wordt is dit pure broodroof, gefinancierd door belastinggeld”.

Certificering door de eerdergenoemde organisaties was geen voorwaarde om gebruik te maken van de voormalige belastingaftrek voor scholing. Door de nieuwe regels hebben de accrediterende instituten ineens heel veel macht gekregen. In het bestuur van het NRTO zitten vertegenwoordigers van meerdere grote commerciële beroepsopleidingen die direct belang hebben bij het beleid van deze organisatie rond de toekenning van accreditaties, en dus subsidies.

Hoge kosten voor de opleider en geen garantie voor de cursist

Eén van de drie studenten blijkt ontevreden over de uitvoering van het STAP-budget, volgens een enquete over de regeling van het consumentenprogramma Radar waaraan bijna 6.5 duizend mensen hebben deelgenomen.

Radar wijdde op 31 oktober een deel van haar uitzending aan deze resultaten, waarin geconcludeerd wordt dat vooral commerciele opleidingsinstituten profiteren van de regeling, en dat nog geen 30% van de toekenningen gaat over het daadwerkelijk vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. De link naar het fragment vind je hier: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/stap-budget-vooral-naar-commerciele-opleiders-1-op-de-3-studenten-is-ontevreden/

De link naar het fragment vind je hier: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/stap-budget-vooral-naar-commerciele-opleiders-1-op-de-3-studenten-is-ontevreden/

Voor mensen die gebruik willen maken van de STAP-subsidie is er geen garantie dat ze die ook krijgen. Als iedereen die onder de beroepsbevolking valt deze subsidie tegelijk aan zou vragen, is het budget toereikend voor maar 3% van de aanvragen, slechts 1 op de 35 zou dan toegekend kunnen worden. 

Voor veel cursisten maakt de subsidie het verschil of ze op een bepaald moment wel of niet aan een opleiding mee kunnen doen. Zowel cursisten als opleiders weten dus niet waar ze aan toe zijn. Een cursist die de subsidie niet toegekend krijgen, kunnen tot vlak voor aanvang van de studie nog hun deelname afzeggen.

Schadevergoeding is op zijn plek

“Het mag niet zo zijn, dat beroepsopleiders hun broodwinning kwijtraken, door beleid dat juist bedoeld is om mensen een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. Ik verwacht van de overheid dat zij per onmiddellijk de omzetgrens die accrediterende organisaties hanteren als onrechtmatig verklaart; en gedupeerde kleine opleiders compenseert voor de schade totdat de toetsingscriteria voor de STAP-regeling eerlijk rechtgetrokken zijn,” zegt Janssens.

Kleinere opleiders zijn momenteel gedwongen om de krachten te bundelen om druk uit te oefenen op het Ministerie van Sociale Zaken en de politiek, om de oneerlijke concurrentie die de STAP-regeling voor ze oplevert recht te zetten en compensatie mogelijk te maken. Ook zijn zij ineens genoodzaakt om na te denken over mergers en coöperatieve samenwerkingen, stappen waarbij je niet zomaar over 1 nacht ijs kunt gaan, en die ook weer ongeplande investeringen met zich meebrengen.

 Ben jij als opleider ook gedupeerd door de STAP-regeling, en wil je meedoen met een gezamenlijk initiatief om hier snel verandering in te brengen? Neem contact op met Josselien Janssens, info@rayamedicine.nl.

2 comments

  • Jasmijn de Bruijn

    Tenenkrommend deze situatie! Goed dat je deze oproep doet voor een gezamenlijk initiatief!

    • Josselien Janssens

      Tsja. Heb je twee jaar Coronamaatregelen overleefd als ondernemer die van groepstrainingen leeft, en dan krijg je eerst de uitwerking van de overheidscommunicatie rond de stikstofplannen, en nu dit.... echt om te huilen. Maar we geven het niet op - er komen al reacties dus ik hoop dat we een stevige vuist kunnen maken!

Leave a comment

To post a comment, you must log in or create an account.

Josselien Janssens

Ik help je bij je uitdagingen in je paardenkracht, en in het zadel te blijven: in je werk, thuis en te paard.