Paardenman in hart en nieren

Jacob Melissen is hippisch persfotograaf en Journalist. Voor zijn inzet werd hij in 2022 benoemd tot Paardensportman van het Jaar. Jacob Melissen is een paardenman in hart en nieren. Hij kreeg zijn liefde voor het paard én het vak van huis uit mee. Hij werd bekend door zijn vakmanschap als fotojournalist, zijn encyclopedische kennis en deer de vele hippische artikelen van zijn hand. Zijn archief is vermaard. Met andere woorden: Jacob ís zo ongeveer ons hippische collectief geheugen. Jacob heeft de nadagen van de transitie van boerenpaard naar sportpaard meegemaakt en heeft kennis van de verandering en omvorming van het paard als karossiers naar werkpaard op de boerderij. De informatie die in zijn hippisch archief besloten ligt is enorm en gaat terug naar eind 1800.

Jacob Melissen heeft het vak niet van een vreemde: zijn vader Tabertus Melissen was vanaf eind jaren 30 actief als fotograaf van vee en paarden op keuringen en concoursen hippique. Jacob Melissen was rond 1970 enige tijd in de leer bij Persfotobureau Derk van der Veen in Groningen. In 1974 nam hij de zaak van zijn vader over. Aanvankelijk was dit dus alleen het fotograferen van fokvee. Vanaf 1973 beperkte hij zijn werkterrein tot de paardenwereld. Rond 1985 werd het werkveld, naast zijn werk als fotojournalist in de hippische wereld, succesvol uitgebreid met persfotografie. Jacob Melissen en Warna Speelman realiseerden zich dat ze jarenlang aan visuele geschiedschrijving hebben gedaan en vinden het belangrijk dat de collectie duurzaam wordt bewaard.

Jacob zocht voor zijn archief een persoon of een organisatie die de ruimte en de bereidheid heeft om niet alleen de collectie in stand te houden, maar ook bij te houden en het digitaal toegankelijk te maken, waardoor geheel hippisch Nederland kennis kan nemen van het kleurrijke verleden van onze paardenwereld.

Jacob zijn archief telt vele strekkende meters tijdschriften en boeken (de vloeroppervlakte is 96 m² ). Er wordt daarin verhaald over alle denkbare hippische onderwerpen. Van het eerste begin van K.I. aan het begin van de vorige eeuw tot aan de diverse Olympische zeges van Anky. Jacob beschikt onder andere over alle jaargangen van In de Strengen (vanaf het nul-nummer in 1938) en het officieel bulletin van het C.C. (van de jaren ’45 tot ’49). Zo ook Het Paard en Paard en Paardenwereld en alle jaargangen vanaf 1943 van L’Annee Hippique. Maar ook dagbladen waarin over het paard werd gepubliceerd uit eind 1800. In de collectie bevinden zich ook duizenden foto's van hippische evenementen, exterieurfoto's van vele jaargangen en stamboeken uit de periode van omstreeks 1985 tot heden. Het gaat om uniek hippisch beeldmateriaal over tal van facetten uit de paardensport en fokkerij. Eind februari heeft hij zijn levenswerk inclusief zijn auteursrechten aan ons overgedragen.  

Help mee Jacob zijn collectie digitaal toegankelijk te maken!

€ 25 opgehaald 1 donateur
0%
0% doel € 75.000