Ons nieuwe hippisch verhaal

Of je nu af en toe een buitenritje maakt, als professional actief bent of met jouw bedrijf de paardenwereld bedient, MyCompass.Horse biedt een community platform voor al de 1,5 miljoen Nederlanders die in brede zin betrokken zijn bij de paardensport.

MyCompass.Horse wil al deze paardenliefhebbers, hippische professionals en bedrijven met elkaar in contact brengen en een positieve impact maken op mens, paard en omgeving:

 • Deel kennis.
 • Inspireer elkaar.
 • Ontdek producten en diensten die de paardenbeleving en het paardenwelzijn vergroten.
 • Ontwikkel je kennis met opleidingstrajecten.
 • Vind elkaar in gesprek over datgene wat we met elkaar delen: onze passie voor paarden.

Discussies en verschillen van inzicht zijn geen probleem, want we doen dat met respect voor elkaar. En met het oog op behoud en verbetering van de relatie tussen mens en paard, als ook die tussen paardensport en maatschappij. Daarmee werken we aan een economisch gezonde, duurzame en paardvriendelijke hippische sector, waarbinnen Hippisch verantwoord ondernemen de standaard is. 

We vinden het daarbij ook belangrijk om de 16 miljoen Nederlanders aan te spreken die niet bij de paardensport betrokken zijn. We willen deze groep informeren en enthousiasmeren. Enerzijds om het maatschappelijk draagvlak voor de paardensport - dat de laatste jaren sterk afneemt - te vergroten. Anderzijds hebben we ervaren dat het wegnemen van vooroordelen en het laten zien hoe uniek en geweldig de band tussen mens en paard is, leidt tot groei van de groep liefhebbers.

Om dit proces vanuit de inhoud te kunnen ondersteunen zal MyCompass.Horse medio 2024 een nieuw MyCompass.Horse (MCH) Skills Kompas introduceren. Een gereedschap dat wordt ontwikkeld om alle partijen binnen de hippische sector te voorzien van inzicht, advies en ondersteuning:

 • Enerzijds inzicht in de skills die nodig zijn om vanuit alle voorliggende maatschappelijke thema's te komen tot een toekomstbestendige, duurzame en paardvriendelijke hippische sector, die ook kan bouwen op het hiervoor benodigde maatschappelijk draagvlak.
 • Anderzijds aanbod van advies en ondersteuning bij de uitvoering, individueel en/of gezamenlijk, vanuit het MCH platform op een praktische en betaalbare manier.
 • Of dat nu is als sporter, ondernemer, fokker, coach, dierenrecht deskundige, lokale dan wel centrale overheid of gewoon als liefhebber.

Samengevat heeft MyCompass.Horse een duidelijke Ambitie neergezet, met Kernwaarden voor zichzelf als platform en alle 1,5 miljoen paardenliefhebbers, professionals en bedrijven die onderdeel willen worden van Wat wij doen!

Ben je geïnteresseerd?

Ambitie

De ambitie is om paardenwelzijn om te beginnen te zien als een gezamenlijke genuanceerde verantwoordelijkheid zonder dogmatische uitersten en  met als doel het unieke ‘partnerschap’ dat wij met het paard hebben, te behouden in het licht van veranderende normen en waarden binnen onze maatschappij.

MyCompass.Horse richt zich op hoe het ook kan, door samen te werken aan ‘Ons nieuwe hippische verhaal’:

 • Vanuit samenwerking, verbinding en nieuwe invalshoeken.
 • Hiervoor is het nodig dat zoveel mogelijk paardenliefhebbers, professionals en bedrijven hun steentje bijdragen.
 • MyCompass.Horse brengt hen bij elkaar zodat ze elkaar kunnen inspireren, versterken en krachten kunnen bundelen.

Kernwaarden

 • Transparantie en vertrouwen: Om vertrouwen van elkaar en het publiek te verdienen moeten we transparant zijn over onze praktijken en bereid zijn die aan te passen. Zo kunnen we het licht laten schijnen op de goede praktijken en daarmee ook anderen inspireren.
 • Inclusief: MyCompass.Horse is toegankelijk voor iedere paardenliefhebber, professional en bedrijf die de MCH platform Ambitie, Kernwaarden en Wat wij als platform doen onderschrijft! We zoeken naar gemene delers. Met ruimte voor eigen invulling en behoud van identiteit. MyCompass.Horse gaat over alle hippische stromingen en disciplines heen.
 • Empowerment: MyCompass.Horse helpt paardenliefhebbers en professionals bewust te worden van hun ontwikkeling en ze daarin te steunen en te stimuleren met behulp van het MyCompass.Horse Skills Kompas. En van daaruit tot betekenis te komen: Samen leren en groeien, vanuit innovatie en nieuwe invalshoeken, ondersteund met de nieuwste "Digital eXperiences".
 • Hippisch verantwoord ondernemen: De professionals en bedrijven die zich bij MyCompass.Horse aansluiten onderscheiden zich doordat zij met hun producten of diensten een positieve impact willen maken op mens, paard en omgeving. Waar nodig werken zij samen, wanneer zij daarmee het verschil kunnen maken.

Wat wij doen

In een wereld waarin steeds meer online opgezocht wordt, zijn het vaak de partijen met de beste marketing die gevonden worden. Daar willen we graag verandering in brengen; wij willen dat de beste hippische professionals en bedrijven gevonden worden. MyCompass.Horse zet zwaar in op online marketing, zodat de leden van onze community goed gevonden worden. Met de Hippische Kaart laten we zien welke professionals er bij hun in de buurt actief zijn. Zo zorgen we ervoor dat de professionals in onze community zichtbaar zijn voor iedereen, zonder dat ze zelf marketing expert hoeven te worden.

Naast het zakelijk profiel op het MCH platform, bieden we de mogelijkheid aan onze professionals om op een heel eenvoudige manier een eigen, professioneel ogende website op te zetten.

Daarnaast willen we een groot netwerk vormen en ondersteunen van professionals die willen bijdragen aan een mooiere en betere paardenwereld. Om samen mooie projecten op te starten waarin we elkaar versterken en die bijdragen aan de missie. Grotere projecten zullen we opstarten en uitvoeren op basis van ‘revenue-share’. Waarbij MyCompass.Horse zal zorgen voor de projectleiding, marketing en communicatie om die projecten bij de juiste doelgroepen onder de aandacht te brengen. 

Ben je geïnteresseerd om dit samen met ons op te pakken, kijk dan ook even naar "Samen op weg".