MyCompass.Horse brengt paardenliefhebbers en professionals samen die willen bijdragen aan een mooiere en betere paardenwereld. We nemen de integriteit van ons platform uiterst serieus en doen er alles aan om er een veilige, beschermde, wettelijke en respectvolle digitale omgeving van te maken. Daarom hebben we deze community richtlijnen opgesteld.  

In het kader van de continue ontwikkeling van MyCompass.Horse en voortschrijdend inzicht zullen we deze communityrichtlijnen wanneer nodig bijstellen. Daarom is het van belang dat je regelmatig kijkt of er wijzigingen of updates zijn uitgevoerd. Houd je aan deze community richtlijnen. Indien je inhoud ziet die hiermee in strijd is, vragen we je direct contact met ons op te nemen. 

MyCompass.Horse is een platform waar zowel paardenliefhebbers, professionals als bedrijven een profiel aan kunnen maken. We verwachten dat je respect toont voor alle leden die deel uitmaken van de MyCompass.Horse community. Ook als je het niet eens bent met de visie of mening van afzonderlijke leden.  Leden van de MCH community (bestaande uit paardenliefhebbers, professionals en bedrijven) onderschrijven dat de MCH Skills en de 10 trainingsrichtlijnen leidend zijn voor het kunnen behouden van het paard in de maatschappij.

Houd er rekening mee dat MyCompass.Horse zich inzet voor een paardenwereld met ruimte voor diversiteit en een inclusieve hippische community. En dat we élke visie en stroming van horsemanship accepteren zolang deze niet in strijd zijn met de Paardenbelofte en de ISES richtlijnen. Content, praktijken of personen die jij aanstootgevend of controversieel vindt, hoeven niet in strijd te zijn met onze community richtlijnen.

Huisregels binnen de digitale omgeving van MyCompass.Horse 

Maak jezelf en jouw bijdrage aan een mooiere en betere paardenwereld zichtbaar 
Transparantie is de belangrijkste voorwaarde voor een mooiere en betere paardenwereld. Vanuit dat oogpunt zijn fakeprofielen en anonieme reacties niet toegestaan. De profielen van MyCompass.Horse bieden je de mogelijkheid om jouw bijdrage zichtbaar te maken. Een ingevuld profiel is een belangrijke voorwaarde om het platform goed te kunnen gebruiken. 

Deel constructieve en inspirerende content 

Als we willen bijdragen aan een mooiere en betere paardenwereld, is kritiek hebben op oude en nieuwe opvattingen niet voldoende. We willen graag op zoek naar: ‘Hoe dan wel? Laat dus jouw stem horen en inspireer onze community met jouw inzet of met voorbeelden van praktijken die jij inspirerend vindt. 

Publiceer zelf gegenereerde of correct verkregen content 

Je bent welkom om (zowel commerciële als persoonlijke) content te plaatsen die je zelf hebt gecreëerd of correct hebt verkregen. Ervan uitgaand dat die content niet hatelijk van aard is, of anderszins in strijd is met deze richtlijnen. Dit geldt ook voor foto's, video's, logo's en teksten. MyCompass.Horse accepteert geen content, personen of organisaties toe die haat, geweld of intimidatie jegens anderen en/of zichzelf bevorderen of aanmoedigen. 
Je mag via MyCompass.Horse geen content verspreiden die: 
 • Een andere paardenliefhebber, professional of bedrijf belastert of te schande maakt, 
 • De privacy schendt of iemands gelijkenis bevat zonder toestemming, 
 • Een ander lastigvalt, bedreigt of tracht te intimideren, 
 • Mogelijk schadelijke desinformatie of bewust misleidende misinformatie aanmoedigt, welke schadelijk is voor het draagvlak van de hippische sector. 
 • Frauduleus, bedrieglijk of onrechtmatig is,
 • Beschermd is volgens het auteursrecht, handelsmerk of handelsrecht, tenzij je over de expliciete, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van dit recht beschikt. 

Houding en gedrag 

We willen de discussies binnen MyCompass.Horse graag constructief houden. Alle inzichten en opvattingen zijn welkom, en we willen op geen enkele manier censuur toepassen om zoveel mogelijk een open discussie te bevorderen. Hiervoor gelden een aantal spelregels.  

 • Laat OMA thuis. (ongevraagde meningen en adviezen)
 • Smeer NIVEA (niet invullen voor een ander)
 • Gebruik wat LSD (Lezen/luisteren, samenvatten, doorvragen). Neem de tijd om te begrijpen wat de ander wil zeggen en ga daar inhoudelijk op in. Houd rekening met het feit dat online zaken soms anders over kunnen komen dan ze worden bedoeld.
 • Geen meeuwenflatsen (het droppen van onliners in discussies, zonder verder inhoudelijk ergens op in te gaan)
 • Niet jij-bakken of ja-maar-en met drogredenen waarmee je zonder inhoudelijk in te gaan op het argument van de ander met een tegenbeschuldiging  komt of naar een heel ander probleem verwijst. Met als doel de aandacht af te leiden door de discussie ergens anders over te laten gaan, en daardoor zelf ongeschonden te blijven.
 • Generaliseer niet. Probeer je mening en je opvattingen te onderbouwen met feiten en eventueel verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek. 
 • Zoek naar gemene delers, in plaats van verschillen uit te vergroten.
 • Speel op de bal en niet op de man. Naming en shaming is niet toegestaan. Natuurlijk mag je praktijken en methoden ter discussie stellen, maar op basis van inhoud en onderbouwing. 

Privacy 

Het is niet toegestaan om privégegevens of persoonlijke communicatie via MyCompass.Horse te delen. Bijvoorbeeld screenshots van Whatsapp, DM's of Messenger waarbij de ander herkenbaar is. Dat geldt ook voor het delen van foto's van andere paarden en mensen. Plaats deze alleen met hun toestemming. 

Reviews  

Op MyCompass.Horse is het mogelijk om ervaringen met professionals en bedrijven te delen middels reviews. Dit kunnen positieve of negatieve ervaringen zijn. Waarbij we de leden natuurlijk vooral aanmoedigen om positieve reviews te geven aan professionals en bedrijven waar ze heel tevreden over zijn. Maar waar wordt gewerkt, worden ook fouten gemaakt. We raden je aan om bij klachten dit eerst met de professional of het bedrijf op te lossen. Wel kun je vervolgens laten weten of je klacht naar tevredenheid is opgelost. Bedenk dat het geven van geen review óók een signaal is. Op MyCompass.Horse zijn nepreviews niet toegestaan, deze worden verwijderd. Reviews mogen alleen gegeven worden als er sprake is van een directe relatie met het bedrijf of de professional.  

MyCompass.Horse voor hippische professionals en bedrijven

MyCompass.Horse biedt een platform voor hippische professionals en bedrijven om inzet voor een mooiere en betere paardenwereld zichtbaar te maken en in contact te komen met hun doelgroep. Maar ook om hun eigen producten, diensten en evenementen te promoten. Alle producten, diensten en evenementen mogen worden aangeboden en worden gepromoot, zolang zij in lijn zijn met de visie en ambitie van MyCompass.Horse en dus bijdragen aan bewustwording en paardenwelzijn.  

Wel paardenwelzijn, geen activisme 

MyCompass.Horse is niet de plek voor activistische doeleinden, wel voor radicale nuance. De community wil een bijdrage leveren aan een mooiere en betere paardenwereld door elkaar te inspireren met positieve voorbeelden. We begrijpen dat het soms nodig is om content te delen waarin het paard onrecht wordt aangedaan. En we moedigen elke constructieve discussie over potentieel schadelijke methoden en praktijken aan ter verbetering van paardenwelzijn. Maar dan wel op basis van dialoog en onderbouwing, hoor en wederhoor. Binnen MyCompass.Horse is het niet toegestaan misbruik te maken van de emotie die (vermeende) misstanden met paarden oproepen en zaken onnodig te dramatiseren.  

Schending communityrichtlijnen 

We streven naar een integere en respectvolle community. Als je content tegenkomt die deze communityrichtlijnen of onze algemene voorwaarden schendt, neem dan direct contact met ons op. We beoordelen elke melding en afhankelijk van de aard ervan nemen we wel of geen contact met je op. We stellen jouw feedback en de reacties uit onze community zeer op prijs. Wanneer we vaststellen dat de content in strijd is met onze community richtlijnen, kunnen we het betreffende deel van de content verwijderen, het hele aanbod of evenement verwijderen of een alternatieve actie ondernemen waarvan MyCompass.Horse op basis van de omstandigheden van de content bepaalt of deze geschikt is. Indien onze missie op ernstige wijze worden geschonden (naar onze eigen beoordeling), kunnen we ook het desbetreffende profiel verwijderen.