Laatst bijgewerkt: 22 januari 2023 16:14

MyCompass.Horse respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die zij ontvangt, worden beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid maakt deel uit van onze gebruiksvoorwaarden. 

Verzameling van persoonlijke gegevens
Als u een MyCompass.Horse account aanmaakt, verstrekt je ons bepaalde informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals:

1. Voornaam en achternaam
2. E-mailadres
3. Profiel- en omslagfoto

In het kader van transparantie kunnen alleen echte namen of bedrijfsnamen worden gebruikt om een account aan te maken.  Uw naam, gebruikersnaam en profielfoto worden openbaar weergegeven op MyCompass.Horse.

Jouw content
We verzamelen de content die je uploadt en deelt op ons platform, zoals de afbeeldingen en teksten, evenals de metagegevens die worden verstrekt met de informatie die u deelt, zoals aanmaaktijd, taal, land en tijdzone.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Ons platform is ontworpen om je te helpen informatie te delen en te vinden binnen de paardenwereld. De hierboven genoemde persoonlijke informatie wordt gebruikt om dit mogelijk te maken en om MyCompass.Horse te verbeteren. MyCompass.Horse kan je informatie analyseren op trends en andere inzichten. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Zichtbaarheidsinstellingen
De meeste content die u via ons platform indient, plaatst of weergeeft, is standaard openbaar en kan door andere gebruikers worden bekeken. Voor bepaalde informatievelden bieden we je zichtbaarheidsinstellingen, zodat u kunt selecteren wie deze informatie kan zien.

Cookies
Om jouw gebruik van MyCompass.Horse soepeler, handiger, efficiënter en veiliger te maken, gebruiken we zogenaamde cookies die aanvullende informatie verzamelen, waaronder gegevens over websitegebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van een website op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst. Alle cookie-gerelateerde informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan hieronder beschreven.

Belangrijk om te weten:
Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren ‘90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. Bij het bezoeken van Mycompass.horse kun je de volgende soorten cookies verwachten:

 • Functionele cookies Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van Mycompass.horse
 • Cookies voor Website-analyse Om onze bezoekersstatistieken bij te kunnen houden, maken we gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om jou een zo goed mogelijke gebruikerservaring te kunnen leveren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en wij hebben het delen van informatie met Google uitstaan.
 • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun u vinden in de Helpfunctie van uw browser.
 • Schakel cookies uit en verwijder ze Het is mogelijk om bestaande cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De exacte procedure hangt echter af van de browser die u gebruikt. Daarom raden we je aan om de instructies te volgen en / of de help-functie van je browser te gebruiken om het benodigde cookiegedrag in te stellen.

Als je wilt voorkomen dat je persoonlijke gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kunt je de Google Analytics opt-out browser add-on downloaden en installeren.

Informatie delen en openbaar maken aan derden
We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, behalve zoals hieronder beschreven:

 • Informatie die wordt verstrekt voor onze bescherming en de bescherming van anderen
  We kunnen samenwerken met overheidsfunctionarissen en wetshandhavers of particuliere partijen om de toepasselijke wet- en regelgeving af te dwingen en na te leven. We kunnen alle informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen als we, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of passend achten: (i) om te reageren op claims, juridische procedures (inclusief dagvaardingen); (ii) om onze (intellectuele) eigendommen, rechten en veiligheid en de eigendommen, rechten en veiligheid van een derde of het publiek in het algemeen te beschermen; en (iii) om elke activiteit te stoppen die wij als illegale, onethische of legaal uitvoerbare activiteiten beschouwen.
 • Informatie die wordt vrijgegeven in verband met bedrijfsoverdrachten
  Informatie die we van onze gebruikers verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, wordt beschouwd als een bedrijfsmiddel. In het geval dat MyCompass.Horse betrokken is bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa of als onze activa worden overgenomen door een derde partij in het geval we failliet gaan of failliet gaan, een deel of al onze activa, inclusief uw persoonlijke gegevens, kunnen worden verkocht of overgedragen aan een derde partij als onderdeel van die transactie. Uw privacy blijft verzekerd.
 • Links naar andere websites en diensten
  Ons platform kan links bevatten naar websites en diensten die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Alle informatie die u aan of aan derden verstrekt of die wordt verzameld door andere derden, valt niet langer onder ons privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud, privacy- of veiligheidspraktijken en het beleid van dergelijke diensten van derden. Om uw informatie te beschermen, raden we u aan het privacybeleid van alle websites en diensten van derden die u bezoekt, zorgvuldig te lezen.
 • Internationale gegevensoverdracht
  Je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en onderhouden op computers die zich buiten jouw land of een ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de privacywetten mogelijk niet zo beschermend zijn als die in uw eigen rechtsgebied. Als je je buiten de Europese Unie bevindt en ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, kunnen we je persoonlijke gegevens naar andere landen overdragen en daar verwerken, op voorwaarde dat dwingende wetten een dergelijke overdracht niet verbieden. We zullen altijd proberen om te voldoen aan de regels voor een dergelijke overdracht.

Toegang tot, wijziging en verwijderen van persoonlijke gegevens
Volgens de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk het recht om een overzicht op te vragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben geregistreerd. Mogelijk hebt u ook het recht om wijziging van onjuiste persoonlijke informatie of verwijdering van uw persoonlijke informatie te verzoeken.

Als je een geregistreerde gebruiker van ons platform bent, kunnen we je tools en accountinstellingen bieden om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie die aan je account is gekoppeld, of deze te wijzigen, zoals uw profielfoto, gebruikersnaam. Als de functionaliteit voor het wijzigen van je account niet beschikbaar is, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Je kunt ook je MyCompass.Horse account permanent verwijderen of ons verzoeken je persoonlijke gegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen via info@mycompass.horse.

Wanneer je een overzicht van je persoonlijke gegevens opvraagt of ons verzoekt uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen, kunnen wij u vragen om ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken om misbruik te voorkomen. Wel vragen wij je vriendelijk om uw Burgerservicenummer onleesbaar te maken.

We zullen op elk passend verzoek reageren binnen de door de wet gespecificeerde periode.

Bewaartermijn
We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Veiligheidsmaatregelen
We nemen redelijke administratieve, fysieke en elektronische maatregelen om de informatie die we van of over u verzamelen (inclusief uw persoonlijke informatie) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Houd er rekening mee dat de veiligheid van je persoonlijke gegevens ook afhangt van de bescherming van je account. Geef de inloggegevens van je account niet aan onbevoegde personen. Zorg er ook voor dat je je afmeldt wanneer je klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

Wijzigingen in dit beleid
Alle informatie die via ons platform wordt verzameld, valt onder dit privacybeleid. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Als we een wijziging aanbrengen in dit privacybeleid die, naar eigen goeddunken, materieel is, zullen we proberen u op de hoogte te stellen van die wijzigingen door ze op ons platform te plaatsen en/of door je een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld en we zullen de "Laatst bijgewerkte datum" hierboven bijwerken om aan te geven wanneer die wijzigingen van kracht worden. Door ons Platform te blijven openen of gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene Privacybeleid.

Vragen en contact
Heb je vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op via info@mycompass.horse.