Inga Wolframm

Mijn verhaal

Lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport

De paardensector heeft veel te bieden voor de samenleving op sociaal, ecologisch en economisch vlak, en zou een voortrekkersrol kunnen nemen en laten zien hoe een symbiotische, harmonieuze interactie tussen dier, mens en natuur eruit kan zien. Immers, paarden en mensen zijn al millennia nauw met elkaar verbonden. Elke keer dat de beschaving een grote stap in haar ontwikkeling heeft gezet, speelde het paard daarbij een belangrijke rol.

Als maatschappij staan wij opnieuw op zo’n punt. De manier waarop wij mensen gewend waren met elkaar, met dieren, met onze aarde en haar natuurlijke grondstoffen om te gaan, is aan herijking toe. Het is tijd om nieuwe kaders te definiëren over hoe het wél kan.

Voor de paardensector betekent dat wij gaan inzetten op manieren die het beste in onze sector naar boven halen. Goed onderbouwd, betrouwbaar onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Gelukkig is er al veel wetenschappelijke kennis; de kunst en de uitdaging zal zijn om al deze kennis goed te verankeren in de praktijk, met concrete handvatten voor alle betrokkenen. Om dat te bereiken is de nauwe samenwerking met stakeholders en partners van binnen én buiten de sector essentieel. Hier wil ik me graag voor inzetten.

Mijn missie & ambitie

Het begrip duurzaamheid is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse – en Westerse - samenleving. Volgens de definitie van de Verenigde Naties (1987) betekent duurzaamheid “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Vrij vertaald naar de paardensector betekent dit dat hetgeen we nu doen met onze paarden niet de toekomst van onze sector in gevaar gaat brengen, maar de omgang met paarden ook op de lange termijn gaat beschermen.

Het is mijn visie om de paardensector een voortrekkersrol te laten nemen in hoe een symbiotische, harmonieuze en duurzame interactie tussen dier, mens en natuur eruit zou kunnen zien. Met het lectoraat Duurzame Paardenhouderij en Paardensport willen we een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Onze missie is het ontwikkelen van toegepaste en toepasbare kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek gericht op:

•             Duurzaam paardenwelzijn en humane gedragspsychologie

•             Duurzaam ondernemen

•             Duurzame omgeving voor paard en mens

Dit doen wij samen met nationale en internationale kennispartners, paardensportbonden, brancheorganisaties, publieke en overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen,  en natuurlijk paardensporters en -eigenaren. Hiermee zetten wij in op een integrale kennisketen, en zorgen wij ervoor dat partners elkaar versterken en bestaande en toekomstige kennis effectief wordt benut en ingezet. 

Mijn inzet

De overkoepelende doelstelling van het lectoraat is het verkrijgen van meer inzicht rondom de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige paardensector, met aandacht voor paard, mens, omgeving en milieu. Hierin kijken wij naar de verschillende aspecten die nodig zijn om gedrag te veranderen: kennis en kunde, motivatie, attitudes, en denkpatronen, fysieke omstandigheden en de sociale context. Op basis hiervan ontwikkelen wij geschikte transitiepaden naar een duurzamere paardensector.

Recente berichten

Geen berichten gevonden.